Croeso i MWMG...

Does neb tebyg i MWMG am gynnig gwasanaeth eiriol grymus a gwasanaethau gwerthfawr eraill i’w aelodau.  Mae MWMG yn gweithio ar ran dros 195 o fusnesau bach a mawr o bron bob sector yn y rhanbarth, i hybu twf economaidd a chreu cyfleoedd newydd i’w aelodau.

Ar ei Newydd Wedd

Mae gan MWMG enw newydd, logo newydd a gwefan newydd. Yn ôl Rheolwr y Grŵp, Ceri Stephens, mae’r brand newydd yn cyfleu corff modern,  blaengar sy’n ymroi i gefnogi gweithgynhyrchwyr yn y Canolbarth a’r Gororau.  Hoffem glywed barn ein haelodau am y brand newydd a’r wefan newydd. Ydyn nhw’n plesio?